Πρωτοβουλία ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Ελλάδα της κρίσης δεν ξεχνάμε τις αρχές που μας μετέδωσε ο Ευρωπαϊκός μας Πολιτισμός. Η δικηγορική εταιρεία MStR συνεργάστηκε με την πρωτοβουλία «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (www.boroume.gr) και βοήθησε τον παιδικό σταθμό «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (www.filoitoupediou.gr), ο οποίος είχε άμεσες και μεγάλες ανάγκες. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

Photo1

Photo2

Επενδυτικός Οδηγός του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου:Η MStR Law Firm παρουσιάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα

Ο γερμανόφωνος Επενδυτικός Οδηγός που εκδίδει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (γερμ.: ΑΗΚ) σε συνεργασία με το Germany Trade and Invest αποτελεί «πυξίδα» για τους εν δυνάμει Γερμανούς επενδυτές στην Ελλάδα, και μια από τις βασικές δημοσιεύσεις του Επιμελητηρίου. Η MStR Law Firm, ειδική για τις νομικές και άλλες πτυχές του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανέλαβε στο πλαίσιο του οδηγού την παρουσίαση των «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Οι συγγραφείς Νάσος Μιχελής, Dirk Reinhardt, Ίλια Γαβριώτου παρέχουν μια γενική επισκόπηση των νομικών ζητημάτων που άπτονται της παραγωγής ηλεκτρικόυ ρεύματος από ηλιακή ενέργεια, αλλά και της διαδικασίας αδειοδότησης και το feed-in-tariff. Ειδική αναφορά γίνεται στην αιολική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του μέλλοντος, δηλαδή τη γεωθερμία και τη βιομάζα.

Bioenergy Expo 2012

Η εταιρεία μας παρουσίασε στην Έκθεση Bioenergy Expo 2012 τον Οκτώβριο το νέο νομοθετικό πλαίσιο της βιομάζας στην Ελλάδα. Η παρουσίαση αφορούσε θέματα αδειοδότησης, χωροταξικού σχεδιασμού, τιμολόγησης και προοπτικών στον τομέα της βιομάζας μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Bioenergy Expo 2012

Συμμετοχή της εταιρείας μας στο βιβλίο «Διεθνές Εργατικό Δίκαιο» της εταιρείας Roedl and Partner

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία «Roedl and Partner», συμμετέχει με άρθρο του κου Reinhardt, στο υπό έκδοση βιβλίο της με τίτλο «Διεθνές Εργατικό Δίκαιο», για το κεφάλαιο που αφορά τη χώρα μας.

Μεταβίβαση και Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον προσφάτως εκδοθέντα Νομικό Επενδυτικό Οδηγό για την Ελλάδα – “Greek Law Digest“ – που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2012, από τη Νομική Βιβλιοθήκη, με άρθρο σχετικά με την μεταβίβαση και χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Ο οδηγός προσφέρει μία περιεκτική και ακριβή επισκόπηση του ελληνικού νομικού πλαισίου και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για πιθανούς επενδυτές. Το άρθρο πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση και την χρηματοδότηση στον τομέα των ΑΠΕ, και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον είναι δυνατή η αποστολή του άρθρου με email.

Δημοσίευση της εταιρείας μας στο περιοδικό “ECON3 Economy – Ecology – Construction”, τεύχος 19, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012, με θέμα «Νομική Ασφάλεια και Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Η νομική ασφάλεια στην ελληνική αγορά έργων ΑΠΕ διασφαλίζεται πρωτίστως με τον προληπτικό νομικό έλεγχο των έργων αυτών, πριν το στάδιο της μεταβίβασής τους, καθώς και με εξειδικευμένες ρήτρες στις συμβάσεις μεταβίβασης των συμμετοχών στις εταιρείες έργου. Την ασφάλεια δικαίου διασφαλίζουν περαιτέρω οι κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την έλλειψη δυνατότητας τροποποίησης της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Διαχειριστή, ενώ μια ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση για τις υπογεγραμμένες Συμβάσεις Πώλησης, δημιουργεί ζήτημα νομιμότητας της ρύθμισης. Διαφορετικό είναι το ζήτημα της νομοθετικής μεταβολής της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in-tariff) σε προσυμβατικό στάδιο, κατά το οποίο, μολονότι ο αιτών έχει υποβάλει πλήρη φάκελο, δεν έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης ή/και η Σύμβαση Πώλησης από υπαιτιότητα του αρμόδιου φορέα, οπότε και τίθεται ζήτημα άσκησης αγωγών αποζημίωσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον προς τούτο.

Άρθρο σε μορφή PDF

 

Συνέντευξη της εταιρείας μας στο περιοδικό «Πράσινο Σπίτι και Κτίριο», τεύχος 03 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011, σχετικά με ερωτήσεις επενδυτών για τυχόν αλλαγές στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εφαρμογών.

Ο φορέας (ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ) δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει τη διάρκεια της σύμβασης ή την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ή να ακυρώσει την υφιστάμενη σύμβαση. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επενδυτές φωτοβολταϊκών σε περίπτωση πώλησης μέρους της ΔΕΗ ή ΔΕΣΜΗΕ. Παρόλο που ο νέος ενεργειακός νόμος, Ν. 3851/2010, προβλέπει προθεσμίες για έκδοση αδειών και εγκρίσεις, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις, επειδή η μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες αυτές δεν επιφέρει νομικές συνέπειες.

Άρθρο σε μορφή PDF

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τόμος ΙΙΙ – Βιβλίο 2 – Κεφ. 11 – ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσίευση του άρθρου στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» 2011. Εκδόσεις Claeys & Casteels. Τόμος 3 – Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 11.

Δημοσίευση άρθρου γραμμένου το 2009 από τον κ. Νίκο Βασιλάκο και τον εταίρο του γραφείου μας κ. Νάσο Μιχελή με θέμα το δίκαιο της ενέργειας στην Ελλάδα. Το άρθρο ενσωματώθηκε στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» παρουσιάζοντας τα επιμέρους δίκαια όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο είναι στην αγγλική γλώσσα και ο τόμος των εκδόσεων Claeys & Casteels έχει δημοσιευτεί σε κινητά φύλλα ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωσή του με κάθε νομοθετική αλλαγή.